Biuro Obsługi Interesanta

Kierownik: Mariusz Kościelniak

Adres:
62-200 Gniezno, ul. Franciszkańska 9
budynek: A, parter, pokój: 4

E-mail: boi@gniezno.sr.gov.pl

Pracownicy Biura Obsługi Interesanta udzielają informacji bezpośrednio lub telefonicznie pod numerami telefonów:

61 423 93 60
61 423 93 61

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 730 - 1130 ; 1145 - 1750

wtorek - piątek: 730 - 1130 ; 1145 - 1520

 

 W celu zamówenia akt i procedury z tym związanej, kliknij w poniższy link i zapoznaj się z Regulaminem.

Zarządzenie prezesa Sądu Rejonowego w Gnieźnie w sprawie organizacji Biura Obsługi Interesanta z Czytelnią akt wraz z regulaminem.


KLAUZULA INFORMACYJNA - BOI, CZYTELNIA, SKARGI i WNIOSKI.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PORTALU INFORMACYJNEGO.

 

UWAGA! Pracownicy Biura Obsługi Interesantów nie wypełniają formularzy urzędowych za strony / wnioskodawców / uczestników postępowania.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przez Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.