I Ns 255/17

2017-11-03

Przed Sądem Rejonowym w Gnieźnie toczy się postępowanie w sprawie I Ns 255/17 z wniosku Getin Noble Bank SA przy udziale Beaty Cierzniak, Daniela Cierzniak, Sylwii Cierzniak o stwierdzenie nabycia spadku po Ireneuszu Cierzniak, synu Bronisława i Janiny, zmarłym w dniu 10 czerwca 2010 roku w Gnieźnie, ostatnio stale zamieszkałej w Gnieźnie.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Beaty Cierzniak, Daniela Cierzniak, Sylwii Cierzniak z miejsca pobytu uczestniczki Magdaleny Patrzek został ustanowiony kurator w osobie Katarzyny Abdullatif.

Rejestr zmian dla: I Ns 255/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krystian Lis
Dokument z dnia:
2017-11-03
Publikacja w dniu:
2017-11-03
Opis zmiany:
b/d