Nowy numer konta sum depozytowych dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie

2015-02-16

UWAGA

Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy numer konta sum depozytowych dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie

W dniu 21 listopada 2014 roku w Dzienniku Ustaw pozycja 1626 została opublikowana Ustawa z 26 września 2014 r., o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw. Zgodnie z zapisami ustawy Minister Finansów, na które od 1 stycznia 2015r. będą wpłacane depozyty sądowe. Zgodnie z zapisami art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.
W związku z powyższymi zmianami od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez niżej podane rachunki bankowe przydzielone przez bank BGK konto sum depozytowych/poręczenia, wadia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe.

NUMERY KONT

Od 1 stycznia 2015 roku nie będzie możliwości wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie Sądu tj. poręczeń i zabezpieczeń majątkowych, kaucji, wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Rejestr zmian dla: Nowy numer konta sum depozytowych dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-19
Publikacja w dniu:
2016-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
Bartosz Śrama
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-02-16
Publikacja w dniu:
2016-12-19
Opis zmiany:
b/d