Podziały czynności sędziów, asesorów i referendarzy

Wydział I Cywilny

Wydział II Karny

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Wydział IV Pracy

Wydział V Ksiąg Wieczystych