Witamy!

Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo przydatne informacje. Wiadomości te powinny ułatwić załatwienie spraw, w których występują Państwo jako uczestnicy postępowań.

Przypominamy, iż obowiązujące przepisy proceduralne nie pozwalają na skuteczne składanie pism procesowych w formie elektronicznej i dlatego wszelkie dokumenty dotyczące wszczęcia bądź biegu postępowań sądowych muszą być składane na piśmie z zachowaniem obowiązujących wymogów formalnych oraz terminów. Pisma przesyłane pocztą elektroniczną nie będą wywoływały skutków prawnych i nie będzie im nadawany bieg.

Sąd Rejonowy w Gnieźnie informuje, że udostępnia pojazd gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych i mających problemy z poruszaniem się.

Pojazd gąsienicowy jest urządzeniem, które służy do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich po schodach. Osoby niepełnosprawne, zainteresowane powyższą pomocą proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie danego Wydziału Sądu Rejonowego w Gnieźnie.


Sąd Rejonowy w Gnieźnie
ul. Franciszkańska 9/10
62-200 Gniezno

tel.: 61 423 93 00
NIP: 7841600883
REGON: 000323909